Skip to Content

Verklaring betreffende de bescherming van gegevens.

1. Algemeen

Henkel Nederland B.V., hierna Henkel, respecteert de privacy van elke persoon die een bezoek brengt aan onze website. We willen u bij deze informeren over het soort van gegevens die verzameld worden door Henkel en hoe ze gebruikt worden. Verder krijgt u ook informatie over de manier waarop u uw rechten als gegevenssubject kunt uitoefenen.

Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Dit laat u toe om op ieder gegeven moment op de hoogte te blijven van het soort van gegevens dat we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

Deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens geldt niet voor websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op websites van Henkel.

2. Verzamelen, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel Nederland B.V.

Adres van de verantwoordelijke entiteit: Brugwal 11, 3432 NZ, Nieuwegein, Nederland.

Henkel gebruikt persoonsgegevens voornamelijk om deze website aan de gebruikers aan te bieden en om de goede werking en de veiligheid van deze website te garanderen. Eventuele verdere verwerking van de gegevens gebeurt enkel op grond van andere wettelijke verplichtingen of toelatingen of indien de betreffende gebruiker aan Henkel toestemming heeft gegeven.

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Het gaat hierbij om: het IP-adres of apparaat-ID toegekend aan het respectieve eindapparaat dat we nodig hebben voor het versturen van opgevraagde inhoud (in het bijzonder inhoud, teksten, foto’s en productinformatie en gegevensbestanden om te downloaden, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het soort eindapparaat, het type browser dat gebruikt wordt en de datum en tijdstip van gebruik.

Henkel slaat deze informatie gedurende maximaal 7 dagen op met het oog op het opsporen en vervolgen van misbruik.

Henkel gebruikt deze informatie ook om verbeteringen aan te brengen aan de presentatie, kenmerken en functiemogelijkheden van de dienst, en voor algemeen administratieve taken.

Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van gegevens gebeuren op grond van de wettelijke bepalingen die deze activiteiten toelaten omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend rechtmatig belang heeft bij het zorgen voor en het versterken van de functionaliteit en foutloze werking van de website, en deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

De mensen die de verzamelde gegevens ontvangen, zijn onder meer medewerkers van de verantwoordelijke interne afdelingen, andere verbonden ondernemingen van Henkel, externe dienstverleners (bv. voor hosting en contentbeheer, marketingbureaus, andere externe dienstverleners indien dit noodzakelijk is voor de diensten die ze verlenen), overheidsdiensten bij de uitoefening van hun respectieve verplichtingen en bevoegdheden, zoals naar aanleiding van een officieel verzoek van hen, of indien dit nodig is om de rechten van Henkel vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, en huidige of toekomstige overnemers van ondernemingen van Henkel in geval van een bedrijfstransactie zoals een verkoop, fusie of acquisitie.

3. Verdere verwerking van persoonsgegevens

a) Aanvraagtabel consument

U heeft mogelijk uw contactgegevens ingevoerd via ons contactformulier. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op een antwoord op uw verzoek.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het verwerken van uw verzoek.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

b) Loterijen

U heeft mogelijk uw contactgegevens en uw adres doorgegeven bij deelname aan een loterij die we nu en dan aanbieden op onze website. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op de uitvoering van de loterij.

We zullen uw gegevens niet aan derden doorsturen, tenzij voor het uitdelen van prijzen of voor het uitvoeren van de loterij.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de loterij.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

c) Producttest

U gaf mogelijk uw contactgegevens en uw adres door tijdens deelname aan producttests. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op de uitvoering van de producttest.

We zullen uw gegevens niet aan derden doorsturen, tenzij met het oog op de uitvoering van de producttest.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de producttest.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

d) Webinar

U gaf mogelijk uw contactgegevens, bijvoorbeeld uw e-mailadres door tijdens deelname aan webinars. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op het aanbieden van de webinar.

We zullen uw gegevens niet aan derden doorsturen, tenzij met het oog op de uitvoering van de webinar.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is om u de webinar aan te bieden.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

e) Enquêtes

U gaf mogelijk uw contactgegevens, bijvoorbeeld uw e-mailadres door tijdens deelname aan een enquête. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op de uitvoering van de enquête.

We zullen uw gegevens niet aan derden doorsturen, tenzij met het oog op de uitvoering van de enquête.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de enquête.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

f) Chatbot

Het is mogelijk om gebruik te maken van onze Chatbox zonder bijkomende persoonsgegevens in te voeren, maar u gaf mogelijk bijkomende persoonsgegevens in door deze in te voeren in het vrije tekstveld. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden. Het is mogelijk dat we uw verzoek anoniem maken om het te bewaren met het oog op verbetering van het proces.

We zullen uw gegevens niet aan derden doorsturen, tenzij dit noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het beantwoorden van uw vraag.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

4. Toestemming / Intrekken van toestemming

a) Consumenten-/ Klantenrelatiebeheer (CRM)/ Online Communities

U hebt mogelijk toestemming gegeven dat Henkel overgaat tot verwerking van

 • uw contactgegevens die u eventueel aan Henkel hebt bezorgd,
 • de inhoud en de omstandigheden van uw elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mailberichten,
 • uw gebruik van Henkel websites,
 • gegevens over uw deelname aan online opleidingen van Henkel,
 • activiteiten op de Social Media sites van Henkel (in Blogs, Facebook Fanpages enz.)

in het kader van het beheer van de relatie klant-/consumenten/ online community van Henkel met het oog op

 • reclame (per post, in browser, in app en zoals hierna toegelicht indien u een bijkomende toestemming verleent),
 • het geven van technisch advies, zoals het gebruik van producten of technologieën,
 • marktonderzoek, en
 • het aanbieden van online diensten, zoals eLearning, webinars
 • communicatie rond evenementen
 • het uitvoeren van enquêtes

Om de geselecteerde doeleinden te realiseren, mag Henkel

- de hierboven vermelde gegevens combineren met andere gegevens die Henkel wettelijk over u kan verzameld hebben, bijvoorbeeld via loterijen of andere activiteiten op de website, en

- de gegevens analyseren om de relevante reclamemaatregelen te bepalen.

Bij de uitvoering van deze analyse past Henkel geautomatiseerde methodes toe die helpt om leads voor verkoop te prioriteren. Contacten worden gecategoriseerd volgens hun online en offline activiteiten. Op grond van de categorie waaraan ze zijn toegewezen en de locatie, worden de contacten toegewezen aan verkoopmedewerkers en krijgen ze andere informatie over onze producten en diensten en reclamemateriaal.

U heeft mogelijk toestemming gegeven dat Henkel uw persoonsgegevens aan het GFK doorstuurt voor de volgende doeleinden:

- afstemmen en bijwerken van de contactadressen.

We zullen de gegevens opslaan zolang de toestemming geldig blijft, of zolang nodig in geval van eventuele wettelijke verplichte bewaring.

U kunt uw toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de betreffende hyperlink in de bevestigingsmail. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.

b) Reclame via elektronische post

U heeft verder mogelijk uw toestemming gegeven dat Henkel met u contact mag opnemen over aanbiedingen, producten en diensten rond producten uit het assortiment van Henkel via elektronische post (e-mail, sms, mms, instant message) en/of per telefoon.

We zullen uw gegevens gebruiken zoals hierboven toegelicht onder rubriek 4a) van deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens om u de desbetreffende reclamemaatregelen aan te bieden.

U kunt uw toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de betreffende hyperlink in de bevestigingsmail. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.

5. Cookies, pixels, vingerafdrukken en gelijkaardige technologie

Deze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologie. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser tijdelijk op de harde schijf van uw toestel opslaat en die nodig zijn om onze website te gebruiken. Een cookie bevat vaak een unieke identificatiecode, een willekeurig aangemaakt cijfer dat op uw toestel opgeslagen wordt. Sommige cookies vervallen op het einde van uw website-sessie, andere blijven langer op uw toestel staan. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of gelijkaardige technologie) wordt enkel gebruikt op grond van uw voorafgaande toestemming.

Er zijn verschillende soorten cookies. First-party cookies zijn cookies die door de bezochte website geplaatst worden en alleen door die website gelezen kunnen worden. Third-party cookies worden geplaatst door andere organisaties waarop we voor verscheidene diensten een beroep doen. Zo gebruiken we externe analysediensten die namens ons cookies plaatsen om ons te kunnen vertellen wat wel of niet bevalt op onze website. Verder kan de website die u bezoekt ingebedde inhoud bevatten, bijvoorbeeld van YouTube dat op zijn beurt eigen cookies kan plaatsen.

Een pixel is een transparante afbeelding van doorgaans niet meer dan 1-pixel x 1-pixel die op de website geplaatst wordt om gegevens te verzamelen zoals IP-adres, browsertype, tijdstip van toegang of eerder geplaatste cookies om de content te personaliseren of het browsen efficiënter en makkelijker te maken. Pixels worden vaak gebruikt in combinatie met cookies aangezien pixels cookies genereren en beheren.

Als u hiervoor uw toestemming gegeven hebt, verzamelt de website gegevens in verband met het besturingssysteem van het apparaat, de browser, de taal, de geïnstalleerde fonts, het IP-adres, de plug-ins en andere informatie. Op die manier kan het apparaat opnieuw geïdentificeerd worden voor gebruikersrelevante marketingdoeleinden.

Meer informatie over de cookies en andere technologieën die door onze website gebruikt worden en over de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, vindt u op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Daar kunt u ook op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de betreffende cookie-instelling uit te schakelen.

Uw voorkeur is vastgelegd voor het vermelde domein, per browser en toestel. Indien u bijgevolg onze website thuis en op het werk bezoekt of werkt met verschillende browsers, dient u opslag van gegevens te weigeren bij elk apparaat of elke browser.

a) Mapp Intelligence (voorheen ‘Webtrekk’)

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, verzamelt en bewaart deze website gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden door middel van een technologie van Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland, die in Duitsland gehost wordt. Hiervoor wordt een cookie op uw toestel geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals informatie over uw browser en toestel, uw IP-adres, door u bezochte websites en tijdstip van toegang. Deze gegevens worden opgeslagen en verder verwerkt op grond van anonieme of pseudoniem gebruikersprofielen (afhankelijk van de overeenkomstige technologie en dienst in kwestie). Deze gebruikersprofielen worden opgeslagen bij Cookies of andere gelijkaardige technologieën, zoals hierboven toegelicht. Naast de gegevens die worden ingezameld bij toegang tot de website (zoals hierboven toegelicht), kan dit ook informatie bevatten die verband houdt met de website die u gebruikt om ons te bezoeken, de websites die u bezoekt terwijl u zich op onze website bent, en, indien van toepassing, eventuele zoektermen die u gebruikt hebt om onze website te vinden.

Zonder uitdrukkelijke toestemming door onze gebruikers wordt de informatie die verzameld wordt via de Mapp-technologieën niet gebruikt om een bezoeker persoonlijk te identificeren en worden deze niet gecombineerd met eventuele andere persoonsgegevens over de betreffende gebruiker.

Voor meer informatie over de webtracking verwijzen we naar het Gegevensbeschermingsbeleid van onze provider: https://mapp.com/privacy/

Bezwaar tegen verzameling van gegevens

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar voelt u zich niet comfortabel bij het gebruik van de cookie van Mapp Intelligence, dan kunt u op de volgende link klikken (https://mapp.com/opt-out-mapp/) en een opt-out cookie instellen. De cookie is opgenomen voor het genoemde domein, per browser en toestel. Bijgevolg dient u, wanneer u onze website thuis en op het werk bezoekt of met verschillende browsers, voor elk toestel of browser de opslag van gegevens te weigeren.

b) Google Ads

Indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, gebruikt deze website ‘Google Ads’, een service die verleend wordt door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna ‘Google’ genoemd), met het doel de doeltreffendheid van reclameacties te evalueren en zich opnieuw tot u te richten. Wanneer u onze website bezoekt, installeert ‘Google Ads’ een cookie op uw apparaat. Met deze cookie verwerkt Google de informatie die door uw apparaat gegenereerd wordt over het gebruik van onze website, de interactie met onze website en onze reclameacties, evenals uw IP-adres, browserinformatie, eerder door u bezochte websites en de datum en het tijdstip van raadpleging, met het doel het bereik van onze reclameboodschappen te analyseren en te visualiseren, en om gepersonaliseerde reclameboodschappen te tonen. Met dit doel kan ook bepaald worden of verschillende eindapparaten aan u of uw gezin toebehoren. Met behulp van remarketing kunnen gebruikers van onze website geheridentificeerd en herkend worden op andere websites binnen het Google-reclamenetwerk (bv. in Google Search of op YouTube) en kunnen hen reclameboodschappen getoond worden die specifiek op hun interesses afgestemd zijn.

De gegevens die door de cookie gegenereerd worden over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden door Google doorgestuurd naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Google.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de Google-diensten via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies' en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar wenst u geen gepersonaliseerde reclame te ontvangen, dan vindt u via onderstaande link informatie over hoe u uw reclame-instellingen bij Google individueel kunt aanpassen (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl). U kunt ook een opt-out plug-in installeren (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c) Google Analytics

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven maakt deze website gebruik van Google Analytics, een dienst voor web analytics geleverd door Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, V.S.) (‘Google’). Hiertoe wordt een cookie geïnstalleerd op uw apparaat. Deze cookie verzamelt gegevens zoals informatie over uw browser en apparaat, uw IP-adres, door u bezochte websites, en de datum en het uur van serververzoeken met het doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten voor websiteoperatoren samen te stellen over de activiteit op de website, en andere diensten in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik te verlenen aan de aanbieder van de website. De cookie verzamelt ook gegevens over de interactie van de gebruikers met de reclameboodschappen (een reclametekst aanklikken of een videoadvertentie bekijken).

Henkel gebruikt de verzamelde gegevens om campagnes te optimaliseren en voor de retargeting en personalisering van reclameboodschappen. Met dit doel stellen de cookies die door Google op uw apparaat opgeslagen worden, u in staat om opnieuw reclameboodschappen te ontvangen, enerzijds op websites van Google (bv. in het kader van de ‘Google Ads’) en anderzijds op onze websites (bv. in het kader van ‘Google Campaign Manager 360’) of – afhankelijk van uw interesses – wanneer u websites van andere partners bezoekt. Met dit doel wordt uw browser geïdentificeerd tijdens het afleveren van de reclameboodschap en toegewezen aan een doelgroep. Deze informatie wordt gebruikt om u relevante reclameboodschappen te tonen waarvoor u belangstelling hebt.

Google (als verwerkingsverantwoordelijke) mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Google-account).

De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal overgedragen worden naar, en op opgeslagen worden door Google op servers in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google de laatste byte van het IP-adres verkort/anoniem maakt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen die zijn toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en afgekort door Google-servers in de VS. 20

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Google.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de Google-diensten via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

Bezwaar tegen inzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar voelt u zich niet comfortabel bij het gebruik van de cookies van Google Analytics, dan kunt u op de volgende link klikken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) en een browser plug-in downloaden en installeren om het vergaren en gebruiken van gegevens door Google Analytics uit te schakelen (cookies en IP-adres).

d) Google Optimize 360

Indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, gebruiken wij op onze website de tool ‘Google Optimize 360’ van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website en helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren in overeenstemming met het gedrag van onze gebruikers op de website. Google Optimize is een tool die geïntegreerd is in Google Analytics, zodat alles wat in verband met Google Analytics vermeld werd, ook hier van toepassing is.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’ of door een opt-out plug-in voor Google Analytics te installeren (zie hoger).

e) Adobe Analytics

Mits u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) ("Adobe"). Voor dit doel wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en datum en tijd van het serververzoek met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren aan de websitebeheerder.

Adobe (als verantwoordelijke voor de verwerking) kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en koppeling van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Adobe-account).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Adobe verwerkt op servers in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze gegevensoverdracht naar derde landen wordt een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door standaardcontractbepalingen, Art. 46 GDPR, in afwachting van een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid (Art. 45 GDPR).

Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat het laatste octet (het laatste gedeelte) van het IP-adres onmiddellijk wordt verborgen wanneer het IP-adres door Adobe wordt verzameld. Deze anonimisering wordt uitgevoerd voordat het IP-adres wordt verwerkt. Alleen een geschatte locatie zal beschikbaar zijn ten behoeve van statistische analyse. Na de geo-lookup worden overal in Analytics de IP-adressen versluierd - vervangen door :: X.X.X.X.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van bovengenoemde data en de eerder beschreven verwerking door Adobe.

Meer informatie over privacy bij Adobe diensten vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder ""Cookies"" bij ""Cookie-instellingen"" uit te schakelen. Als u instemt met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u zich echter niet prettig voelt bij het gebruik van Adobe Analytics-cookies, kunt u deze link volgen (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) en het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Adobe Analytics deactiveren.

f) Google Campaign Manager 360 (voorheen DoubleClick)

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij de service ‘Google Campaign Manager 360’ die verleend wordt door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, om u relevante reclameboodschappen te tonen. Met dit doel installeert Google een cookie op uw apparaat met behulp van uw IP-adres. Naast uw IP-adres, browser- en apparaatgegevens, bezochte websites en tijdstip van toegang, verzamelt deze cookie ook informatie over de reclameboodschappen die in uw browser getoond worden en over de reclameboodschappen waar u op klikt. Dit stelt Google en zijn partner-websites in staat om reclame te tonen in verband met uw interesses op basis van eerdere bezoeken aan de pagina’s van Henkel of andere websites. De cookies van Campaign Manager gebruiken een onder pseudoniem opgeslagen identificatienummer dat aan uw browser toegewezen is om na te gaan welke reclameboodschappen op uw scherm verschijnen en uw aandacht trekken. Hiervoor wordt uw browser geïdentificeerd wanneer reclameboodschappen afgeleverd worden, en toegewezen aan een doelgroep. De cookies die op die manier door Google op uw apparaat opgeslagen worden, bieden u de kans om opnieuw reclameboodschappen te ontvangen, enerzijds op websites van Google (bv. in het kader van ‘Google Ads’) en anderzijds op onze websites (bv. in het kader van ‘Google Campaign Manager 360’) of – afhankelijk van uw interesses – wanneer u websites van andere partners bezoekt.

Deze informatie wordt ook gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten voor websiteoperatoren samen te stellen over de activiteit op de website, en andere diensten te verlenen in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik.

Google mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Google-account).

De gegevens die door de cookie verzameld worden over uw gebruik van websites worden naar een Google-server in de VS doorgestuurd en daar bewaard. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Google.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de Google-diensten via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar voelt u zich niet comfortabel bij het gebruik van de cookies van Google Campaign, dan kunt u via onderstaande link (https://adssettings.google.com/anonymous?hl=nl) de Campaign Manager-service van Google uitschakelen.

g) Facebook Pixel

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we Facebook Pixel, een tool aangeboden door Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) en Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, V.S.) (hierna ‘Facebook’ genoemd). Deze tool laat ons toe om onze advertenties te analyseren en af te stemmen op uw gebruik van onze website om u advertenties te tonen die specifiek op maat zijn van uw interesses. Daartoe verzamelt Pixel uw IP-adres, browsergegevens, uw bezoeken aan en acties op onze websites, uw ‘Facebook-ID’ en datum en uur van de serververzoeken. Zie paragraaf 1 a. van de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfstools van Facebook (https://www.facebook.com/legal/technology_terms) voor meer informatie over de gegevens die u via bedrijfstools zoals Pixel met ons deelt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om campagnes te optimaliseren en klantendoelgroepen te creëren (dit zijn groepen van Facebook-gebruikers die op basis van de vergaarde gegevens samengesteld worden) om gerichte advertentiecampagnes te voeren op Facebook (Facebook Ads). Met dit doel kan ook bepaald worden of verschillende eindapparaten aan u of uw gezin toebehoren.

Facebook mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Facebook-account). Indien u zich geregistreerd hebt voor een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde informatie aan uw account toewijzen. Zelfs indien u zich niet geregistreerd hebt bij Facebook of niet ingelogd bent, kan het uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhalen en verwerken.

Facebook verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Facebook.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming en bewaringstermijnen bij Facebook via de volgende links: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. U kunt uw advertentievoorkeuren wijzigen door uw browserinstellingen te wijzigen of via uw Facebook instellingen indien u geen op interesse gebaseerde advertenties op Facebook wenst te ontvangen (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h) Pinterest Pixel

Indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, gebruikt de website de conversie-trackingtechnologie van de socialenetwerksite Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) om relevante reclameboodschappen en aanbiedingen op Pinterest te tonen aan bezoekers op deze website die al belangstelling getoond hebben voor onze website en onze content/aanbiedingen, of die bepaalde kenmerken vertonen (bv. interesses voor bepaalde thema’s of producten die op basis van de bezochte websites vastgesteld zijn) en die Pinterest-leden zijn. Met dit doel wordt een zogenaamde conversie-tracking pixel van Pinterest in onze websites geïntegreerd. De pixel maakt een cookie aan die uw IP-adres, browser- en apparaatgegevens, uw bezoeken aan en acties op onze websites, en de datum en het uur van de serververzoeken opslaat. U vindt meer informatie hierover in ‘Exhibit A: Pinterest Data Sharing Addendum’ (https://business.pinterest.com/nl/pinterest-advertising-services-agreement/).

Met behulp van de Pinterest-cookie kan Pinterest de bezoekers op onze website als doelgroep bepalen voor het tonen van reclameboodschappen (zogenaamde ‘Pinterest ads’). Indien u bijvoorbeeld op onze website interesse voor onze producten getoond hebt, kan u een reclameboodschap voor onze producten op Pinterest getoond worden. Met behulp van de Pinterest-cookie kunnen we ook de doeltreffendheid van de Pinterest-reclameboodschappen achterhalen voor statistische doeleinden en marktonderzoeksdoeleinden door te kijken welke gebruikers naar onze website afgeleid worden, nadat ze op een Pinterest-reclameboodschap geklikt hebben (zogenaamde ‘conversie’).

Pinterest mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Pinterest-account). Indien u zich geregistreerd hebt bij Pinterest, kan Pinterest de verzamelde informatie aan uw account toewijzen. Zelfs indien u zich niet geregistreerd hebt bij Pinterest of niet ingelogd bent, kan het uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhalen en verwerken.

Pinterest verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Pinterest.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming en bewaringstermijnen bij Pinterest via de volgende link: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. U kunt uw advertentievoorkeuren aanpassen door uw browser-instellingen of uw Pinterest-instellingen aan te passen indien u geen interesse-gebaseerde reclameboodschappen op Pinterest wenst te ontvangen (https://help.pinterest.com/nl/article/personalized-ads-on-pinterest).

i) 1PlusX AG Pixel

Indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, gebruiken we de 1plusX AG pixel (Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Zwitserland) om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren, om de aggregatie van gegevens mogelijk te maken met andere adverteerders die met 1PlusX samenwerken, en om de doeltreffendheid op het vlak van marketing te verhogen. Met dit doel wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. De cookie verzamelt informatie over de door u bezochte websites, gebruikte zoekmachines en zoektermen, uw surfgedrag op het internet, interactie met media en reclameboodschappen in een uniek cookie-ID om groepen van gebruikers met vergelijkbare interesses te vormen. De cookie verzamelt ook informatie over uw browsertype en taalinstellingen, toegangsuren en adressen van doorverwijzinswebsites. De verzamelde gegevens worden gebruikt om voor de gebruiker relevante reclameboodschappen te tonen door middel van heridentificatie, retargeting en personalisering, voor de doeleinden van rapportering en optimalisering van campagnes.

De cookie-ID’s worden namens ons uitgewisseld met andere serviceproviders die de cookies met hun eigen cookies kunnen synchroniseren (‘cookie match’) en reclameboodschappen via websites van derden kunnen verdelen. Op basis van de verzamelde gegevens worden in uw browser gedragsgebaseerde reclameboodschappen getoond of wordt gepersonaliseerde inhoud op de website geplaatst.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Indien u meer informatie wilt over deze praktijken en uw opties wilt kennen in verband met het niet gebruiken van deze informatie door de betrokken ondernemingen, zie http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu en youradchoices.com.

j) Sociale media

De diensten voor het beheer van content op sociale media zoals cookies en plug-ins van verschillende socialemedianetwerken zijn ingebed in onze webpagina’s. De hiermee verbonden diensten worden door de respectieve ondernemingen (‘providers’) slechts verleend indien u hiermee ingestemd hebt. Het doel van deze diensten is u in staat te stellen om onze content te zien en met uw vrienden en netwerken te delen. Deze providers zijn:

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina’s bezoekt, worden deze socialemediadiensten geïmplementeerd als ‘2-click buttons’. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, bij toegang tot een pagina vanuit onze website die dergelijke tools bevat niet automatisch verbonden wordt met de servers van de providers. Enkel wanneer u de socialemediadiensten activeert en daardoor gegevensoverdracht toestaat, zal de browser een directe koppeling naar de servers van de providers creëren. De inhoud van de verschillende tools wordt daarna door de provider in kwestie direct doorgestuurd naar uw browser en getoond op uw scherm.

De socialemediatool verschaft de provider informatie over uw eerder bezochte websites, uw IP-adres, browsergegevens en de datum en het uur van de serververzoeken. Wanneer u een van de socialemediafuncties gebruikt (bv. klikken op de knop ‘delen’ of een commentaar posten), wordt deze informatie door de browser ook rechtstreeks naar de provider doorgestuurd om bewaard te worden. Deze providers kunnen uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen doeleinden, voor analytics, marketing, het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw gebruikersaccount bij de betreffende provider), zelfs indien u niet ingelogd bent op uw socialemedia- account.

De providers verwerken de gegevens ook gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door de providers.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door de providers en over de rechten en mogelijkheden waarover u beschikt om uw privacy in deze omstandigheden te vrijwaren, vindt u in het beleid inzake gegevensbescherming/privacy van de providers:

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Google: https://policies.google.com/privacy

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. U kunt ook uw voorkeuren wijzigen door de instellingen van uw browser of uw socialemediaplatform aan te passen.

6. Commerce Connector 

Op onze website maken we gebruik van de Buy Now Button. De Buy-Now-Button wordt geleverd en gecontroleerd door Commerce Connector. Gedetailleerde informatie over de functionaliteit en gegevensverwerking vindt u onder de volgende link: https://www.commerce-connector.com/web/privacy-policy/

7. Uw rechten als gegevenssubject / Data Protection Officer

U kunt op ieder gegeven moment gebruikmaken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Daarnaast beschikt u, op voorwaarde dat aan de betreffende voorwaarden is voldaan, over de volgende rechten:

 • Recht van rectificatie
 • Recht op uitwissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke toezichthoudende gegevensbeschermingautoriteit
 • Recht op gegevensportabiliteit (vanaf 25 mei 2018)

Recht van bezwaar

In geval van verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op grond van een rechtmatig belang van Henkel, beschikt u op ieder gegeven ogenblik over het recht van bezwaar tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal die verwerking stopzetten tenzij Henkel belangrijke redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming rechtvaardigen die belangrijker is dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om een rechtsvordering in te dienen, uit te voeren, of om zich tegen een rechtsvordering te verdedigen.

Indien u ingestemd hebt met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken.

In deze gevallen, of indien u eventuele andere vragen of wensen heeft in verband met uw persoonsgegevens, neem dan via e-mail of per brief contact op met onze Data Protection Officer, Jan Sturtewagen, Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland. (E-mail: jan.sturtewagen@henkel.com)